Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Rys historyczny

    

Formowanie Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie jest konsekwencją opracowanej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcji utworzenia Batalionu Ochrony Bazy na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie”. Formowanie Batalionu realizowane jest na podstawie rozkazów Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefa IWsp SZ w sprawie sformowania Batalionu Ochrony Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi. Jest też konsekwencją zmian organizacyjnych i etatowych w jednostkach podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wdrożenia zapisów zawartych w „Programie  rozwoju Sił Zbrojnych  w latach 2013 – 2022”.

    

     W harmonogramie formowania Batalionu uwzględniono przedsięwzięcia dotyczące formowania Batalionu Ochrony Bazy w tymczasowej lokalizacji na terenie kompleksu wojskowego 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

    

     W dniu 02.03.2015r. wyznaczony na stanowisko Dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie został płk dypl. Witold BARTOSZEK, natomiast w miesiącach kwiecień – czerwiec 2015 roku rozpoczęto wyznaczanie na stanowiska służbowe kolejnych żołnierzy zawodowych Batalionu.

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych