Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Odznaka pamiątkowa

 

     Odznaka pamiątkowa Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie jest wykonana na planie krzyża maltańskiego o wymiarach 40 na 40 mm. Krzyż maltański – inaczej krzyż kawalerski lub krzyż rycerski stanowi odwołanie do cnót i tradycji rycerskich zapewniania osłony i ochrony. Ramiona krzyża pokryte są emalią w barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Użycie tych barw podkreśla wyjątkowy charakter i jednocześnie nazwę – Polska Jednostka Wojskowa Batalion Ochrony Bazy – użytą w dokumentach erekcyjnych jednostki. Ma to przede wszystkim szczególne znaczenie w odniesieniu do głównego zadania, jakim jest ochrona komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terenie Naszego Kraju. Ramiona krzyża obwiedzione są emaliowaną bordiurą srebrną.

 


     Centralnie na krzyżu umieszczono hełm rycerski pełny w kolorze srebrnym z czerwonym czubem. Hełm to podstawowy atrybut rycerski jako uosobienie obrony przed strachem przed walką i cierpieniem, opisuje osobę silną, stojącą ponad przyziemnymi i codziennymi sprawami. W symbolice chrześcijańskiej oznacza ochronę myśli i sposobu, w jaki rycerz przyjmuje wskazania wiary i swoje powinności. Kolorystyką hełm podkreśla prawdę i rozsądek intencji (tynktura srebrna) oraz hart ducha i waleczność (tynktura czerwona) – cechy o podstawowym znaczeniu przy wykonywaniu zadania Batalionu.

 

    

     Pomiędzy ramionami krzyża i pod hełmem leżą dwa skrzyżowane srebrne miecze długie (zwane również mieczami półtoraręcznymi lub bastardami). Obok hełmu stanowią dopełnienie symboliki rycerskiej, odnoszą się do zasad honoru i szlachetności we wszelakim postępowaniu czynionym przez noszącego tą broń. Miecz to proste rozwiązanie zawiłego problemu, oddzielenie złego od dobrego, sprawiedliwość od obłudy, rozstrzygnięcie definitywne i nieodwracalne. Dwa miecze to również dwie drogi i dwie możliwości – droga użycia miecza i droga pozostawienia go jedynie w gotowości – to symbol skutecznego działania i czujnej wstrzemięźliwości przed niepotrzebnym użyciem posiadanej siły.

 

    

     Na dolnym ramieniu krzyża maltańskiego w podstawie hełmu leży jasnosrebrna wstęga z nazwą Batalion Ochrony Bazy pisaną ciemnosrebrnymi literami. Zakończenia wstęgi pokrywają sztychy mieczy. Takie umieszczenie to ujęcie jednostki i zarazem jej misji jako fundamentu i kierunku wszelkich działań osób wyróżnionych odznaką.

 

    

     Decydująca przewaga użytej stylistyki srebrnej odnosi się do koloru stali, jako podstawowego materiału, z którego wytwarzano wyposażenie rycerskie, co dodatkowo podkreśla odwołanie Batalionu do przesłania i ideału cnót rycerskich, wartości honoru, odwagi i poświęcenia w walce i w realizacji zadań jednostki wojskowej.

 

 

      Odznaka pamiątkowa została ustanowiona Decyzją Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

 

                                                                                                                                 (kliknij tutaj)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych