Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Zastępca Dowódcy Batalionu - Szef Sztabu

 mjr Mariusz WARTA

   

     Mjr Mariusz WARTA urodził się w 1969 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Wojskową Akademię Techniczną oraz kurs doskonalący na Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, instruktora zespołu pracowników dydaktycznych, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kierownika sekcji składu, szefa sekcji ochrony fizycznej.

    

     W marcu 2015 roku objął stanowisko Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych