Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Aktualności
Konferencja z udziałem specjalistów do spraw ochrony i obrony Bazy
10.05.2017
09-10.05.2017 r., Słupsk. W słupskiej Szkole Policji została zorganizowana polsko-amerykańska konferencja w celu omówienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa Bazy w Redzikowie.

Tzw. Joint Security Working Group, organizowane już po raz dziesiąty, zgromadziło przedstawicieli polskich i amerykańskich instytucji zaangażowanych w budowę elementów amerykańskiego systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Polsce. Udział wziął dowódca Batalionu Ochrony Bazy – Dowódca Bazy w Redzikowie wraz z podległymi osobami funkcyjnymi, dowódca amerykańskiego komponentu – Naval Support Facility w Redzikowie i jego podwładni, a także Komendant Miejski Policji w Słupsku, Komendant Szkoły Policji w Słupsku oraz przedstawiciele Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej Marynarki Wojennej, Agencji Obrony Przeciwrakietowej, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i innych organizacji zaangażowanych w realizowany projekt.

  

Głównymi tematami rozmów były procedury oraz techniczna strona ochrony i obrony Bazy. Omawiano funkcjonowanie polskiej i amerykańskiej jednostki wojskowej, przyjęte rozwiązania w zakresie system wart, patroli, wyposażenia żołnierzy. Zaprezentowano przewidywane do wdrożenia w amerykańskiej części Bazy systemy techniczne wspomagające ochronę, a także harmonogram realizacji planowanych do wykonania etapów całej inwestycji.

  

Konferencję zakończyło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NSF Redzikowo i BOchB Redzikowo, pozwalającego m.in. na wspólną realizację przedsięwzięć szkoleniowych. Ponadto przedstawiciel Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych zawarł porozumienie z dowódcą NSF Redzikowo, przekazując mu odpowiedzialność w zakresie organizacji kolejnego JSWG, planowanego na koniec bieżącego roku.

 

galeria >>>

tekst: por. Paweł SEBZDA, zdjęcia: st.sierż. Krzysztof MICHALSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych