Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Aktualności
Zajęcia szkoleniowe klasy mundurowej w Redzikowie
28.09.2017
28.07.2017 r., Redzikowo. Uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie o profilu wojskowym uczestniczyli po raz pierwszy w zajęciach z żołnierzami Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Pierwsze zajęcia klasy mundurowej rozpoczęły się złożeniem meldunku Dowódcy Batalionu – Dowódcy Bazy płk. Piotrowi LEWANDOWSKIEMU. Po przywitaniu z uczniami Dowódca wstępnie przedstawił im z czym będą się zapoznawać na szkoleniu w naszej jednostce wojskowej.

 

We wstępnej części zajęć instruktorzy zapoznawali młodzież z indywidualnym wyposażeniem medycznym żołnierza oraz pokazywali podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauka w klasie wojskowej to od samego początku zarówno przyswajanie nowej wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne utrwalanie właściwych nawyków w działaniu.

  

Następnym realizowanym tematem była organizacja obrony przeciwlotniczej w pododdziale wojskowym. Instruktorzy przedstawili ogólne zasady powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz uczyli organizowania posterunku POPL.

 

Kolejne zajęcia dotyczyły przygotowania żołnierza do działania na polu walki, w tym sposobów poruszania się, wyboru stanowisk ogniowych oraz wykonywania stanowiska ogniowego sposobem ręcznym. Uczniowie mogli na własnym przykładzie przekonać się ile wysiłku wymaga tzw. „okopywanie się” i jednocześnie jak ta pozornie prosta czynność może stać się istotna podczas prowadzenia działań bojowych.

 

Następne zajęcia klasy mundurowej – w przyszłym miesiącu.

 

 

 

 

 

tekst: por. Paweł SEBZDA; zdjęcia: st.sierż.Krzysztof MICHALSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych