Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Zadania

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką ogólnowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura. Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojonych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 

Docelową lokalizacją Batalionu Ochrony Bazy jest Redzikowo koło Słupska, natomiast tymczasowo jednostka stacjonuje na terenie 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.


 

 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych