Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Akty prawne narodowe

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 roku w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 

 


Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na utrzymanie rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową.

 

 


Zwolnienie z obowiązku noszenia umundurowania

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.01.2015r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych.

 

 


Działalność psychologiczna w resorcie obrony narodowej

Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.04.2015r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej.


 


Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 


Urlopy żołnierzy zawodowych

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.08.2014r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.

 


Należności pieniężne za przeniesienie, przesiedlenie i podróże służbowe

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.07.2014r. w sprawie należności pieniężnych za przeniesienie, przesiedlenie i podróże służbowe.

 


Nauka żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.09.2014r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych.

 


Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.11.2014r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 


Opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.05.2014r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych.

 


Klasy kwalifikacyjne podoficerów i szeregowych zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.06.2010r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych.

 


Należności pracowników sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Rozporządzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

 

 


Dodatkowe wynagrodzenie żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2004r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

 


Sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.02.2010r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

 


Przejazd drogowy oraz organizacja i oznakowanie kolumn pojazdów wojskowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2012r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 


Równoważnik pieniężny przysługujący w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.02.2013r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie. 

 


Noszenie orderów, odznaczeń i oznak przez żołnierzy zawodowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.06.2004r. w sprawie noszenia orderó, odznaczeń i oznak przez żołnierzy zawodowych.

 


Wyznaczanie i zwalnianie żołnierzy zawodowych ze stanowisk służbowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2009r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

 


Wyjazdy żołnierzy zawodowych za granicę w celach niesłużbowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.03.2004r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową.

 

 

 


Świadczenia socjalno-bytowe dla żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.04.2010r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

 

 


Wykonywanie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.10.2009r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych.

 

 


Nagrody jubileuszowe żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.05.2004r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych.

 

 


Gratyfikacja urlopowa żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14.10.2009r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych.

 

 


Wartości pieniężne norm wyżywienia

Decyzja Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenmia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

 

 


Zwrot podatku od towarów i usług siłom zbrojnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych