Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Strona BIP Batalionu Ochrony Bazy
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie      Biuletyn
Informacji Publicznej (BIP) Batalionu Ochrony Bazy jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

5. Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 207r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej.

  

6. Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

Strona BIP Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych