Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Petycje, skargi i wnioski

Dowódca Batalionu Ochrony Bazy przyjmuje interesantów w sprawie petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 16.30, po uprzednim zgłoszeniu terminu pod numer telefonu - 261 458 670.

 

Petycje, skargi i wnioski składane w formie pisemnej należy przesłać na adres:

Jednostka Wojskowa Nr 5718

ul. Bohaterów Westerplatte 44

76-200 Słupsk

lub na numer faksu - 261 458 660,

albo e-mail: bochbredzikowo@wp.mil.pl

 

Petycje, skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy)

oraz pełnego adresu zamieszkania (adresu siedziby) wnoszącego

pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych