Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Udostępnianie informacji publicznej

      W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail (bochbredzikowo@wp.mil.pl) wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

 

 

 

      Jednocześnie inforujemy, że udostępnianu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie pod adresem www.bochb.wp.mil.pl, a także na stronach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON.

 

 

 

      W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.

 

 

 

      Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19.12.2002r. (sygn. II SA 3301/02) w przypadku domaganie się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2 dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną Ustawą z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000, Nr 62, poz. 718 z późn.zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

 

 


Informacje o podmiocie:

Adres pocztowy:

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, ul. Bohaterów Westerplatte 44, 76-200 Słupsk

 

tel. 261-458-661, 261-458-670

fax: 261-458-660

 

e-mail: bochbredzikowo@wp.mil.pl

strona www: www.bochb.wp.mil.pl

 

 

 

Wzór wniosku do pobrania

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych