Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Struktura organizacyjna

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie składa się z następujących pododdziałów i komórek organizacyjnych:


1. Kompania ochrony,


2. Kompania dowodzenia i zabezpieczenia,


3. Wojskowa Straż Pożarna,


4. Sekcja Komunikacji Społecznej,


5. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych,


6. Sztab Batalionu.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych