Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Ponowne wykorzystanie informacji

     Zgodnie z art. 23 b ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011r., Nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie BIP Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie jest bezpłatne.

 

     Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP Batalionu Ochrony Bazy, udostępniane są na wniosek. W przypadku ponownego ich wykorzystania, ewentualne warunki określopne zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012r. w sprawie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012r., poz. 94)

 

 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych