Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Święto Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

 

Dzień 30 czerwca 2015 roku stał się szczególnie ważny dla wszystkich żołnierzy

i pracowników resortu obrony narodowej służących i pracujących

w Naszej Jednostce. 

 

 

W tym dniu zakończyło się formowanie Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Stało się to podstawą do złożenia przez Dowódcę Batalionu - Dowódcę Bazy

płk. dypl. Witolda BARTOSZKA meldunku Szefowi Inspektoratu Wsparcia

Sił Zbrojnych gen.broni Edwardowi GRUSZCE

o zakończeniu procesu osiągania przez jednostkę gotowości do działania

i przyjęcia przez Szefa IWsp SZ w podporządkowanie.

 

 

Na podstawie Decyzji Nr 436/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 2 listopada 2015 roku

w sprawie ustanowienia Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie,

Święto zostało ustanowione właśnie na dzień 30 czerwca.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych