Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Kontakt

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie

  

  

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się
z przedstawicielami Batalionu Ochrony Bazy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie reprezentowany przez Dowódcę Batalionu Ochrony Bazy z siedzibą w Słupsku, ul. Westerplatte 44, kod pocztowy 76-200, adres e-mail: bochbredzikowo@ron.mil.pl, tel. 261-458-630.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit.a, b lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. na podstawie przepisów prawa bądź Pana/i zgody, w celu obsługi sprawy w związku, z którą Państwo kontaktujecie się z przedstawicielami Batalionu Ochrony Bazy.

  

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Batalionie Ochrony Bazy z siedzibą w Słupsku, to: adres korespondencyjny ul. Westerplatte 44, adres e-mail: bochbredzikowo@ron.mil, tel. 261-458-670.

  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy w związku, z którą Państwo kontaktujecie się z organem, a następnie będą usuwane bądź przechowywane i archiwizowane na zasadach zgodnych z przepisami prawa.

 

Na zasadach w/w rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla załatwienia sprawy.

  

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą oprócz Batalionu Ochrony Bazy instytucje, których zaangażowanie będzie niezbędne w procesie załatwienia sprawy, z jaka Pan/i zwraca się do nas.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  

  

Adres:

ul. Bohaterów Westerplatte 44
76-200 Słupsk

e-mail: bochbredzikowo@ron.mil.pl


 

Sekretariat Dowódcy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

tel.: 261 458 630

 


Oficer Dyżurny

tel.: 261 458 680
fax: 261 458 681

e-mail: bochb.oficerdyzurny@ron.mil.pl


Kancelaria

tel. 261 458 660
fax: 261 458 660


Szef Sekcji Komunikacji Społecznej

tel.: 261 458 670

e-mail: p.sebzda@ron.mil.pl


Szef Sekcji Personalnej
tel.: 261 458 654


Szef Sekcji Operacyjnej
tel.: 261 458 652


 

 

Szef Sekcji Logistyki
tel.: 261 458 665


 

 

Szef Zespołu Wsparcia Dowodzenia i Łączności
tel.: 261 458 655


Szef Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: 261 458 661


Dowódca kompanii ochrony
tel.: 261 458 678


Dowódca kompanii dowodzenia i zabezpieczenia
tel.: 261 458 675 


Komendant wojskowej straży pożarnej
tel.: 261 458 300


Starszy podoficer Dowództwa Batalionu

tel.: 261 458 663

e-mail: t.kumor@ron.mil.pl

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych