Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Kontakt

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie

Adres:
ul. Bohaterów Westerplatte 44
76-200 Słupsk
e-mail: bochbredzikowo@ron.mil.pl


Oficer Dyżurny Batalionu Ochrony Bazy

tel.: 261 458 680
fax: 261 458 681
 


Kancelaria

tel. 261 458 660
fax: 261 458 660


Szef

Sekcji Komunikacji Społecznej

tel.stac.: 261 458 670, tel.kom.: 605 738 391
e-mail: p.sebzda@ron.mil.pl


Szef

Sekcji Personalnej
tel.stac.: 261 458 654


Szef

Sekcji Operacyjnej
tel.stac.: 261 458 653


 

 

Szef

Sekcji Logistyki
tel.stac.: 261 458 665


 

 

Szef

Zespołu Wsparcia Dowodzenia i Łączności
tel.stac.: 261 458 655


Szef

Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
tel.stac.: 261 458 661


Dowódca

kompanii ochrony
tel.stac.: 261 458 678


Dowódca

kompanii dowodzenia i zabezpieczenia
tel.stac.: 261 458 675 


Komendant

Wojskowej Straży Pożarnej
tel.stac.: 261 458 300


Starszy podoficer Dowództwa Batalionu

tel.stac.: 261 458 654

e-mail: p.pondo@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych