Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Współpraca z Zespołem Szkół w Redzikowie

           16 grudnia 2015 roku Dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk dypl. Witold BARTOSZEK oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Redzikowie pani Elżbieta DOMAŃSKA podpisali porozumienie, mające na celu i uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

czytaj artykuł na ten temat

 
 

POZNAJ  BLIŻEJ  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  REDZIKOWIE
https://szkola-redzikowo.edupage.org/
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych