Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
STREFA ZAKAZU LOTÓW

  

22 grudnia 2017 roku ustanowiona została strefa zakazu lotów

nad terenem kompleksu wojskowego w Redzikowie

 
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 grudnia 2017 roku

zmieniające rozporządzeine w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych