Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Ochrona Danych Osobowych

NIEETATOWY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

    

p. Emilia IWAŃSKA

tel.: 261 458 670

 


  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z wprowadzeniem monitoringu na terenie Batalionu Ochrony Bazy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie reprezentowany przez Dowódcę Batalionu Ochrony Bazy z siedzibą w Słupsku, ul. Westerplatte 44, kod pocztowy 76-200, adres e-mail: bochbredzikowo@ron.mil.pl, tel. 261-458-630.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.  6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO i w celu zabezpieczenia ochrony Batalionu Ochrony Bazy.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Batalionie Ochrony Bazy z siedzibą w Słupsku, to: adres korespondencyjny ul. Westerplatte 44, adres e-mail: bochbredzikowo@ron.mil, tel. 261-458-670.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych (szt.gen.1686/2017) oraz normą obronną NO-04-A004 z 2016 r.

 

Na zasadach ww. rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych