Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Dowódca Batalionu - Dowódca Bazy

 

płk Piotr LEWANDOWSKI

 

   

     Pułkownik Piotr LEWANDOWSKI urodził się w 1965 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pełnił służbę na stanowiskach dowódcy kompanii, oficera operacyjnego, szefa sekcji, szefa sztabu batalionu, zastępcy dowódcy batalionu, dowódcy batalionu. W czasie swojej służby wojskowej wziął udział w 7 misjach poza granicami kraju, w Libanie, Iraku, Afganistanie. Ostatnio zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

 

      Z dniem 12.04.2017 r. objął stanowisko Dowódcy Batalionu Ochrony Bazy – Dowódcy Bazy w Redzikowie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych